Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Міжнародні стратегії економічного розвитку"
Опис: Дисципліна призначена для студентів спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини», освітнього ступеня магістр
Цілі: полягають у формуванні системи теоретичних знань про проблеми та методи розробки і реалізації міжнародних макростратегій економічного розвитку
Оцінювання: Підсумковий контроль за дисципліною – іспит
Теми: Розділ 1. Стратегії економічного розвитку в системі міжнародних економічних відносин.
Теми 1-4
Розділ 2. Особливості формування національних та інтеграційних стратегій економічного розвитку.
Теми 5-8
Ресурси: Основна та допоміжна література наведена у робочій програмі навчальної дисципліни
Метод навчання: Методи навчання на лекціях – пояснювально-ілюстративна лекція з елементами проблемної, лекція-бесіда, словесний метод, метод схематичного подання матеріалу, проблемно-логічний метод; на семінарських заняттях – метод розгорнутої бесіди та дискусії, метод самоконтролю, метод «круглого столу»
Мова: Українська
Викладачі: Татьяна Васильевна Андросова, Наталія Григорівна Ушакова
Розділ: 10
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися