Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Основи гостинності"
Цілі: Формування у студентів уявлення про загальні аспекти сфери гостинності, історичні факти зародження, розвитку та сучасні тенденції готельно-ресторанної справи та фактори, які впливали на цей процес, про роль обслуговуючого персоналу у створенні атмосфери гостинності у закладах готельно-ресторанного бізнесу.
Оцінювання: Перевірка і оцінювання знань студентів проводиться в таких формах:
• оцінювання знань студента шляхом виконання індивідуального завдання;
• проведення проміжного контролю (тестування);
• проведення підсумкового (письмового) екзамену.
Теми: Тема 1. Особливості історичного розвитку індустрії гостинності.
Лекція 1.1 Поняття гостинності та індустрії гостинності, визначення та терміни.
Лекція 1.2 Історичний розвиток гостинності у різних країнах світу.
Лекція 1.3. Сучасні тенденції розвитку системи гостинності у різних країнах світу.
Тема 2. Основи сучасної гостинності у закладах готельного і ресторанного бізнесу.
Лекція 2.1. Формування атмосфери гостинності у закладах готельного і ресторанного господарства.
Лекція 2.2. Роль обслуговуючого персоналу у створенні атмосфери гостинності.
Лекція 2.3. Основи корпоративної культури в закладах готельно-ресторанної індустрії.
Лекція 2.4. Гостинність як основа конкурентоспроможності підприємств сфери гостинності.
Лекція 2.5. Формування професійної придатності у обслуговуючого персоналу закладів гостинності.
Метод навчання: Під час викладання дисципліни для активізації навчального процесу передбачено застосування сучасних навчальних технологій, таких як проблемні лекції, робота в малих групах, семінари-дискусії
Мова: Українська
Викладачі: Наталья Балацька
Розділ: 24, Тести: 1, Проекти: 27
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися