Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Економічне управління підприємством, 051"
Опис: Основним завданням є вивчення системних характеристик економічного управління підприємством; оволодіння бюджетуванням як однією з найпоширеніших технологій економічного управління підприємством; набуття вмінь використовувати методи та інструменти фінансового менеджменту для управлінських рішень.обґрунтування економічно ефективних управлінських рішень.
Цілі: Мета дисципліни «Економічне управління підприємством» – формування у студентів знань про закономірності змін економічних параметрів діяльності підприємства, умінь і навичок застосування методів та інструментарію для обґрунтування економічно ефективних управлінських рішень.
Оцінювання: Під час вивчення диципліни застосовуються поточний і підсумковий контроль знань студентів. Методи поточного контролю – опитування, тестування, контрольні роботи на практичних і семінарських заняттях. Метод підсумкового контролю за дисципліною – іспит.
Теми: Розділ 1. Системна характеристика економічного управління підприємством. Бюджетне управління підприємством.
Розділ 2. Фінансове управління підприємством.
Ресурси: Перелік літературних джерел та інтернет ресурсів наведено у робочій програмі.
Мова: Українська
Викладачі: Роман Михайлович Бугріменко
Записатися Записатися