Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Основи економічної діяльності підприємств торгівлі та сфери послуг, 051"
Опис: Дисципліна «Основи економічної діяльності підприємств торгівлі та сфери послуг» передбачена навчальним планом підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка (ООП Економіка підприємства) ступеня освіти - бакалавр. Кількість кредитів - 4, загальний обсяг годин - 120, аудиторних - 56.
Цілі: Метою вивчення дисципліни «Основи економічної діяльності підприємств торгівлі та сфери послуг» є набуття у здобувачів вищої освіти системи знань та професійних компетенцій щодо особливостей економічної діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг і формування її результатів.
Оцінювання: Під час вивчення дисципліни застосовуються поточний і підсумковий контроль знань. Поточний контроль – опитування, тестування, контрольні роботи. Підсумковий контролю за дисципліною – залік.
Мова: Українська
Викладачі: Наталія Миколаївна Смольнякова, Анатолій Волосов
Розділ: 25
Матеріал дисципліни
20,00₴ Додати в кошик