Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Аналіз діяльності фінансових установ"
Опис: Викладання дисципліни «Аналіз діяльності фінансових установ» полягає у формуванні у студентів системи сучасних теоретичних знань, вмінь і практичних навичок щодо аналізу діяльності банків і небанківських фінансових установ.
Цілі: Формування у студентів системи всебічних знань щодо теоретичних основ та змісту фінансового аналізу діяльності банків і небанківських фінансових установ; особливостей фінансового аналізу банків, страхових компаній, кредитних спілок, ломбардів, інвестиційних компаній, пенсійних фондів. Знання, придбані студентами в результаті вивчення курсу, необхідні їм для самостійної роботи у фінансово-кредитних установах банківського і небанківського сектору.
Оцінювання: Під час вивчення дисципліни «Аналіз діяльносі фнансових установ» застосовується поточний, проміжний та підсумковий контроль знань студентів, які проводяться з метою оцінювання результатів на певному етапі навчання. Методи поточного контролю – опитування, тестування, контрольні роботи на семінарських та практичних заняттях. Методи проміжного контролю – контрольна робота. Методи підсумкового контролю за дисципліною – залік.
Теми: Розділ 1. Теоретичні і методичні основи аналізу банківської діяльності
Тема 1.1. Методологічні основи аналізу діяльності фінансових установ
Тема 1.2. Аналіз діяльності банку на підставі балансу
Тема 1.3. Аналіз банківських операцій та послуг
Тема 1.4. Аналіз узагальнюючих показників банківської діяльності
Розділ 2. Аналіз діяльності небанківських фінансових установ
Тема 2.1. Аналіз фінансової діяльності страхових компаній
Тема 2.2. Аналіз діяльності кредитних спілок
Тема 2.3. Особливості аналізу діяльності інших небанківських фінансових установ
Ресурси: Список основної та додаткової літератури до курсу «Аналіз діяльності фінансових установ» включає наукові, практичні та навчальні матеріали, опубліковані в періодичних виданнях, що охоплює комплекс питань, пов’язаних зі здійсненням аналізу діяльності фінансово-кредитних установ; прийняттям рішень у сфері обґрунтування стратегічних перспектив розвитку та оцінкою впливу на економічне зростання в Україні.
Інша інформація: Основними видами індивідуальних завдань з дисципліни є виконання рефератів за темами курсу.
Мова: Українська
Викладачі: Галина Георгіївна Лисак
Розділ: 7
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися