Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Економіка підприємства"
Опис: Дисципліна «Економіка підприємства» для студентів спеціальності 131 Прикладна механіка, 142 Енергетичне машинобудування. Освітній рівень - перший (бакалаврський). освітньо-професійна програма Прикладна механіка, Енергетичне машинобудування
Цілі: Надання студентам ґрунтовних знань щодо організації та забезпечення ефективності господарювання на рівні підприємства як первинної ланки суспільного виробництва, а також формування у студентів сучасного економічного мислення, глибокого комплексного розуміння проблем управління господарською діяльністю підприємства.
Оцінювання: Поточногий контроль – опитування, тестування, контрольні роботи на практичних і семінарських заняттях. Методи підсумкового контролю за дисципліною – екзамен
Теми: Дисципліна містить 10 тем
Ресурси: Основна та допоміжна література наведена у робочій програмі
Метод навчання: Проблемні лекції, міні-лекції, робота в малих групах, кейс-метод, презентації
Мова: Українська
Викладачі: Вікторія Анатоліївна Гросул, Людмила Миколаївна Смокова
Розділ: 25
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися