Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Українська мова як іноземна"
Опис: «Українська мова як іноземна» для студентів за спеціальностями 051 «Економіка», 292 «Міжнародні економічні відносини», 075 «Маркетинг»
Цілі: Формування необхідної комунікативної спроможності у навчально-практичній сфері спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння українською мовою як іноземною в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що зумовлена потребами особистості
Оцінювання: Підсумковий контроль під час заліку. Оцінюється письмова робота студента та монологічна відповідь студента із запропонованої теми.
Теми: Дисципліна містить 25 тем.
Ресурси: Основна та допоміжна література наведена у робочій програмі
Метод навчання: Інтерактивні методи навчання: пізнавальні, рольові та ділові ігри, дискусії, роботи в малих групах, ситуативне моделювання; діалогічне спілкування за тематикою.
Мова: Українська
Викладачі: Лариса Яківна Сапожнікова
Розділ: 2
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися