Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Актуальні проблеми технології галузі"
Опис: Дисципліна призначена для підготовки бакалаврів за спеціальністю 181 - «Харчові технології» спеціалізації «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів»
Цілі: Формування у здобувачів вищої освіти компетентностей, необхідних для професійної діяльності у хлібопекарській, кондитерській, макаронній і харчоконцентратній галузях
Оцінювання: Форми оцінювання поточної навчальної діяльності включає контроль теоретичної та практичної підготовки під час проведення навчальних занять. Підсумковий контроль проводиться у формі заліку
Теми: Дисципліна містить вісім тем
Ресурси: Основна та допоміжна література наведена у Силабусі
Метод навчання: Лекції та лабораторні заняття
Мова: Українська
Викладачі: Ольга Володимирівна Самохвалова
Розділ: 10
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися