Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Холодильні установки"
Опис: Фахова дисципліна «Холодильні установки», є профілюючою для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування» і спрямована на формування компетенцій, необхідних для професійної діяльності в галузі холодильної та кліматичної індустрій.
Цілі: 1. Формування у студентів сукупності знань та навичок стосовно будови, експлуатації та основ проектування холодильних установок в галузі холодильної та кліматичної індустрії, де застосовуються помірно низькі температури.
2. Вивчення основних положень раціонального проектування та експлуатації холодильних установок, компонування холодильного обладнання та комунікацій підприємств, що використовують штучний холод.
Оцінювання: Оцінка знань та умінь з дисципліни здійснюється за даними поточного та підсумкового контролю. Підсумковий контроль проводиться у формі письмового іспиту.
Теми: Програма дисципліни складається з 4 розділів та включає10 тем.
Метод навчання: При викладанні дисципліни «Холодильні установки» використовуються методи активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, лекційні заняття проводяться з використанням візуального супроводження з застосуванням мультимедійної техніки.
Практичні та лабораторні заняття з дисципліни проводяться за методикою «Метод конкретних ситуацій», з використанням метода «Робота в команді» – спільна діяльність студентів у групі під керівництвом лідера, що спрямована на вирішення загального поставленого завдання.
Мова: Українська
Викладачі: Олена Володимирівна Петренко
Розділ: 12, Проекти: 1
Матеріал дисципліни
20,00₴ Додати в кошик