Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Стратегічний менеджмент"
Опис: Галузь знань: 1401 «Сфера обслуговування»; спеціальність: 241 «Готельно-ресторанна справа»; освітньо-професійна програма: «Готельна і ресторанна справа»; освітній ступінь: магістр.
Цілі: Формування системи знань та комплексу спеціальних вмінь у майбутніх магістрів з готельної і ресторанної справи щодо здійснення ефективного стратегічного управління закладами готельного і ресторанного господарства.
Оцінювання: Поточний та семестровий контроль.
Теми: Курс містить 7 тем.
Ресурси: Навчальна і наукова література; інтернет-література з українського законодавства, з дисципліни.
Метод навчання: Ви повинні переглянути всі блоки.
Мова: Українська
Викладачі: Світлана Сергіївна Ткачова
Розділ: 7, Тести: 7
Матеріал дисципліни
20,00₴ Додати в кошик