Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Управління міжнародним бізнесом"
Опис: Дисципліна «Управління міжнародним бізнесом» дає можливість сформувати у студентів систему знань щодо найбільш значущих аспектів організаційних основ управління у міжнародному бізнесі, аналізу міжнародного економічного середовища, специфіці нормативного та законодавчого регулювання міжнародних торговельних та комерційних відносин, маркетинговій стратегії, фінансовій складової міжнародного бізнесу, що є необхідним для подальшої практичної роботи у зовнішньоекономічній сфері.
Цілі: Основними завданнями викладання курсу «Управління міжнародним бізнесом» для здобувачів вищої освіти є наступні:
- надати знання про базові категорії, види та функціональні взаємозв’язки міжнародного бізнесу;
- навчити досліджувати тенденції, умови та фактори розвитку міжнародного бізнесу в умовах глобалізації ;
- аналізувати маркетинговий комплекс міжнародного бізнесу;
- розкрити фінансову функцію міжнародного бізнесу;
- надати знання про специфіку корпоративної культури та етики міжнародного бізнесу;
- навчити досліджувати і аналізувати аспекти стратегічного менеджменту у міжнародному бізнесі.
Оцінювання: Поточний, проміжний та підсумковий контроль
Теми:
Матеріал з дисципліни «Управління міжнародним бізнесом» поділено відповідно до навчального плану та робочої програми на два розділи та 10 тем.

Розділ І. Міжнародний бізнес в епоху глобалізації.
Тема 1. Загальна характеристика міжнародного бізнесу.
Тема 2. Теорії міжнародної торгівлі та міжнародного інвестування.
Тема 3. Процеси глобалізації та їх вплив на розвиток міжнародного бізнесу.
Тема 4. Світові ринки та центри ділової активності.
Тема 5. Регулювання міжнародного бізнесу.
Розділ ІІ. Специфіка управління міжнародним бізнесом.
Тема 6. Стратегічний менеджмент в міжнародному бізнесі.
Тема7. Міжнародні стратегічні альянси.
Тема 8. Особливості трудових відносин у міжнародному бізнесі.
Тема 9. Міжнародний маркетинг.
Тема 10. Міжнародний фінансовий менеджмент.
Мова: Українська
Викладачі: Оксана Андріївна Кулініч, Наталія Григорівна Ушакова
Розділ: 3
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися