Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності"
Опис: Дисципліна «Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності» надає студентам теоретичні знання щодо системи функціонування суб’єктів господарської діяльності у сфері зовнішньо-економічних відносин, основних законів і закономірностей функціонування митно-тарифних відносин, особливостей функціонування тарифної системи регулювання експортно-імпортних операцій. Розроблена для здобувачів вищої освіти економічних спеціальностей.
Цілі: Покликана сформувати у студентів систему знань з питань теорії і практики світової економіки щодо управління процедурою проходження митного контролю, сутності та функції зовнішньоекономічної діяльності, її ролі для підприємств України при здійсненні експорту та імпорту продукції та послуг.
Оцінювання: Поточний, проміжний та підсумковий конроль (іспит).
Теми: Складається з двох розділів і восьми тем.

Розділ І. Теоретичні основи та концептуальні засади функціонування митно-тарифної системи країни.
Тема 1. Теоретичні засади функціонування та еволюція митно-тарифної системи України.
Тема 2. Передумови та етапи інтегрування митної системи України до світової системи господарювання.
Тема 3. Механізм функціонування тарифної системи країни.
Тема 4. Митна вартість товару як основа митного оподаткування.
Тема 5. Митні платежі - основні інструменти системи митного оподаткування.
Розділ ІІ. Специфіка митного оформлення при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності підприємства
Тема 6. Характеристика системи митного контролю товарів та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.
Тема 7. Система митного оформлення вантажів із застосуванням вантажної митної декларації.
Тема 8. Роль товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності в системі митного регулювання.

Ресурси: 1. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: навчальний посібник / К.Ю. Величко, В.О. Козуб, Л.Л. Носач, Л.О. Чернишова, О.І. Печенка. - Харків: Видавництво «Форт», 2017.- 221 с.
2. Величко К.Ю., Зосимова Ж.С., Печенка О.І. Митне регулювання та експертиза ЗЕД: конспект лекцій/К.Ю. Величко, Ж.С. Зосимова, О.І. Печенка. - Х.: ТОВ «Видавництво «Форт», 2017. - 120с.
Мова: Українська
Викладачі: Оксана Андріївна Кулініч, Наталія Григорівна Ушакова
Розділ: 1
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися