Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Міжнародний бізнес"
Опис: Дисципліну «Міжнародний бізнес» складено у відповідності до робочої програми курсу. Передбачено системне, логічне пояснення закономірностей та об’єктивних засад становлення і розвитку зовнішнього та внутрішнього середовища міжнародного бізнесу на початку ХХІ ст. Особливу увагу приділено питанням інтернаціоналізації виробництва, глобалізації та сучасним тенденціям розвитку багатонаціональних корпорацій, а також стратегіям та організації діяльності міжнародних компаній. Теоретично-структурований матеріал має забезпечити високий інтерес до вивчення навчального курсу здобувачами вищої освіти економічних спеціальностей.
Цілі: Метою курсу є розкриття та обґрунтування фундаментальних чинників формування зовнішнього та внутрішнього середовища міжнародного
бізнесу, що дозволить сформувати у майбутніх фахівців світогляд і систему теоретичних та прикладних знань для здійснення ефективного управління на різних ієрархічних рівнях в міжнародних компаніях.
Оцінювання: Поточний проміжний та підсумковий контроль (іспит)
Теми: Складається з двох розділів і десяти тем.
Ресурси: 1. Міжнародний бізнес: конспект лекцій у структурно-логічних схемах Ч. 1 / Кулініч О.А.; Харк. держ. Університет харчування та торгівлі. – Х.: ХДУХТ, 2020. – 60 с.
2. Управління міжнародним бізнесом: конспект лекцій для студентів економічного спрямування, аспірантів, викладачів./Н.Г. Ушакова,К.Ю.Величко, О.І.Печенка. – Харків: Видавництво «Форт», 2016. – 126с.
3. Методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 056 «Міжнародні економічні відносини» з дисципліни «Управління міжнародним бізнесом»/ укладачі:Ушакова Н.Г., Величко К.Ю., Печенка О.І. – Х. : Видавництво «Форт», 2016. – 72 с.
4. Методичні рекомендації до семінарських занять студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 056 «Міжнародні економічні відносини з курсу «Управління міжнародним бізнесом» / укладачі:Ушакова Н.Г., Величко К.Ю., Печенка О.І. – Х. : Видавництво «Форт», 2016. – 45 с.
Мова: Українська
Викладачі: Оксана Андріївна Кулініч, Наталія Григорівна Ушакова
Проекти: 4
Записатися Записатися