Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Теоретичні основи харчових технологій"
Опис: Дисципліна передбачає вивчення питань, пов’язаних з теоретичними основами харчових технологій; вивчення та аналіз змін, що відбуваються у складових компонентах сировини та напівфабрикатів, що застосовуються у технологіях хлібопекарської, кондитерської, макаронної продукції; формує здатність управляти технологічними процесами, науково обґрунтовувати вибір параметрів технологiчних процесiв харчових виробництв, що забезпечують високу ефективнiсть виробництва та якiсть готової продукції.
Цілі: Метою дисципліни є надання студентам ґрунтовних теоретичних знань з питань, пов’язаних з теоретичними основами харчових технологій, які зможуть забезпечити їх кваліфіковану участь у вирішенні проблем харчової промисловості та формування у здобувачів вищої освіти компетентностей, необхідних для професійної діяльності в харчовій промисловості:
- загальних, які передбачають здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, пошуку та аналізу інформації, працювати в команді та автономно;
- спеціальних, які передбачають здатність впроваджувати у виробництво технології харчових продуктів на основі розуміння сутності перетворень основних компонентів продовольчої сировини впродовж технологічного процесу.
Оцінювання: Дисципліна передбачає контроль за темами, захист виконаних лабраторних робіт та підсумковий контроль у вигляді диференційного заліку у 1 семестрі, у вигляді іспиту у 2 семестрі
Теми: Дисципліна складається з 14 тем
Мова: Українська
Викладачі: Олена Гайдарівна Шидакова-Каменюка
Записатися Записатися