Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Міжнародні бізнес-стратегії підприємства"
Опис: Дослідження методичних засад планування міжнародного бізнесу підприємств з урахуванням змісту стратегій економічного розвитку країн. Опанування засад стратегічного планування економічного розвитку країн світу; вивчення методології обґрунтування стратегій міжнародного бізнесу підприємств; набуття практичних навичок з аналізу та розробки стратегій розвитку підприємств.
Цілі: Набуття компетентностей стосовно аналізу міжнародних стратегій економічного розвитку країн та розробки стратегій міжнародного бізнесу підприємств.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
знати:
- теорії економічного розвитку країн та світу в цілому;
- структуру та принципи функціонування світового господарства та світового ринку;
- види стратегій економічного розвитку держав в різні історичні періоди;
- особливості організаційних форм ведення міжнародного бізнесу;
- алгоритм та методи розробки стратегії міжнародного бізнесу компаній;\
- потенціал та ризики формування міжнародних бізнесових мереж.
вміти:
- оцінювати рівень економічного росту та визначати перспективи розвитку країни;
- аналізувати тенденції розвитку світового господарства та світового ринку;
- визначати структуру і послідовність розробки бізнес-проекту в певній сфері бізнесу;
- аналізувати та прогнозувати економічні стратегії країн світу та їх об’єднань;
- досліджувати чинники, що визначають привабливість інтернаціоналізації бізнесу;
- розробляти стратегії міжнародної експансії національних компаній;
- визначати доцільність формування власної або інтеграції компанії до існуючих міжнародних бізнес-мереж.
Ресурси: Базова, додаткова література, Інтернет джерела
Мова: Українська
Викладачі: Татьяна Васильевна Андросова, Наталія Григорівна Ушакова
Записатися Записатися