Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Європейський бізнес"
Опис: Дисципліна "Європейський бізнес" формує у здобувачів вищої освіти знання теоретичних основ ведення європейського бізнесу,норм і правил його здійснення, вмінь і навичок орієнтування у сучасному стані та тенденціях розвитку європейського бізнесу. Основна увага приділяється оволодінню професійними компетентносями за освітнім ступенем - магістр, освітніх програм: "Міжнародні економічні відносини", "Маркетинг" .
Цілі: сформувати у здобувачів вищої освіти комплексне бачення структури та принципів функціонування європейського бізнесу, розуміння його системи регулювання та моделей взаємодії з державами Європи; надати знання про особливості функціонування європейського бізнесу в різних секторах економіки та використання електронної комерції; надати знання про професійну культуру бізнесової діяльності в країнах Європи та у сфері аналізу перспектив й оцінки наслідків ведення європейського бізнесу.
Оцінювання: На певному етапі навчання застосовуються поточний, проміжний і підсумковий контроль знань здобувачів вищої освіти.
Методи поточного контролю - опитування, тестування, контрольні завдання на семінарських заняттях. Методи проміжного контролю - підсумкова контрольна робота. Методи підсумкового контролю - залік.
Теми:
Змістовний розділ І. Теоретичні основи та регулювання європейського бізнесу.
Тема 1. Загальна характеристика європейського бізнесу.
Тема 2. Інституціональне забезпечення європейського бізнесу.
Тема 3. Економіко-правові основи ведення європейського бізнесу.

Змістовний розділ ІІ.Особливості ведення європейського бізнесу.
Тема 4. Специфіка підприємництва у перспективних секторах економіки.
Тема 5. Електронна комерція в європейському бізнесі.
Тема 6. Культура європейського бізнесу
Мова: Українська
Викладачі: Татьяна Васильевна Андросова, Оксана Андріївна Кулініч, Поліна Василівна Смірнова
Розділ: 2, Проекти: 1
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися