Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Бухгалтерський облiк в ГРБ"
Опис: Метою викладання дисципліни є засвоєння студентами професійних знань з бухгалтерського обліку на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу, спрямованих на раціональну організацію бухгалтерського обліку та оперативного контролю, вивчення теорії та практики організації бухгалтерського обліку на підприємствах з урахуванням особливостей ГРБ.
Цілі: Засвоєння майбутніми фахівцями основ бухгалтерського обліку діяльності підприємств різних форм власності з урахуванням специфіки галузі готелно-ресторанного бізнесу; набуття практичних навичок документального оформлення господарських операцій, ведення облікових регістрів, складання фінансової звітності; набуття необхідних навичок з організації та ведення обліку на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу.
Оцінювання: Контроль знань студентів здійснюється шляхом опитування на семінарських та практичних заняттях, а також написанням контрольних робіт за темами дисципліни.
Вивчення дисципліни передбачає поточний модульний контроль та завершується складанням іспиту.
Теми: Тема 1. Господарський облік, його суть і характеристика
Тема 2. Предмет і методи бухгалтерського обліку.
Тема 3. Бухгалтерський баланс
Тема 4. Рахунки бухгалтерського обліку та подвійний запис
Тема 5. Оцінка та калькуляція в системі бухгалтерського обліку
Тема 6. Документація та інвентаризація
Тема 7. Облік фінансово-розрахункових операцій
Тема 8. Облік необоротних активів
Тема 9. Облік розрахунків з оплати праці
Тема 10. Облік запасів на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу
Мова: Українська
Викладачі: Анастасія Кашперська
Розділ: 11, Тести: 1
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися