Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Фінансові сервіси"
Опис: Мета викладання дисципліни «Фінансові сервіси» – формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок використання фінансових сервісів для управління фінансами суб’єктів господарювання.
Цілі: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
- поняття і види фінансових сервісів;
− програмне забезпечення розв'язання фінансових задач, які вирішуються на підприємствах та комерційних структурах.
− можливості програм автоматизації аналізу результатів діяльності та фінансового стану підприємств;
− онлайн-сервіси для ведення бухгалтерського обліку;
− можливості фінансових сервісів для організації e-комерції;
− види дистанційного банківського обслуговування клієнтів;
− призначення і функціональність систем «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»; «Мобільний банкінг»;
− можливості, умови використання та переваги сервісів приймання платежів;
− призначення сучасних платіжних сервісів.
вміти :
- застосовувати вбудовані функції табличного процесора MS Excel для розрахунку ефективності реальних інвестицій та фінансових операцій;
- використовувати методику проведення імітаційного та оптимізаційного моделювання засобами табличного процесора MS Excel;
- формувати оптимальний портфель цінних паперів засобами табличного процесора MS Excel;
- складати оптимальний план виробництва продукції з врахуванням обмеженого забезпечення матеріальними ресурсами в MS Excel;
- використовувати засоби Project Expert для моделювання фінансово-економічної діяльності підприємства;
- використовувати інформаційні системи класу ERP для збирання та обробки інформації;
- працювати з інформаційно-пошуковими системами міжнародних банків даних.
Оцінювання: Залік
Теми: Тема 1. Інформаційні системи і технології як умова розвитку фінансових сервісів.
Тема 2. Сервіси для управління фінансами підприємств і комерційних структур.
Тема 3. Фінансові сервіси для організації електронного бізнесу.
Тема 4. Дистанційні банківські сервіси.
Тема 5. Платіжні сервіси і системи.
Ресурси: 1. Дубчак Л.В. Інформаційні системи і технології в банківській діяльності: навч. посіб. / Л.В. Дубчак, Л.А. Клюско, В.Ю. Свириденко. – Ірпінь: Видавництво Національного університету державної податкової служби України, 2016. – 248 с.
2. Одинець В.А. Інформаційні системи та технології у фінансових установах: навч. посіб. / Одинець В.А., Свириденко В. Ю., Дубчак Л. В. ; Державна фіскальна служба України,Університет ДФС України. – Ірпінь, 2016. – 410 с.
3. Інформаційні системи і технології у фінансах : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Олеся Леонтіївна Тоцька. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – 340 с.
Мова: Українська
Викладачі: Галина Георгіївна Лисак, Олена Горошанська
Розділ: 11, Проекти: 2
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися