Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Організація операційної діяльності підприємств"
Опис: Дисципліна викладається для студентів 3 курсу ступіню вищої освіти бакалавр спеціалізації 051 Економіка
Цілі: Формування у студентів комплексу теоретичних знань принципів, методів і підходів до організації операційної діяльності, набуття прикладних навичок з раціональної організації та ефективного управління операційними процесами підприємства для досягнення оптимальних економічних результатів за умов конкурентного середовища.
Оцінювання: Іспит
Теми: Тема 1 ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Тема 2 ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ
Тема 3 ПРАЦЯ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК
Тема 4 ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ
Тема 5 ОРГАНІЗОВУВАННЯ ОПЕРАЦІЙНИХ (ВИРОБНИЧИХ) ПРОЦЕСІВ
Тема 6 ОРГАНІЗОВУВАННЯ ТРУДОВИХ ПРОЦЕСІВ І НОРМУВАННЯ ПРАЦІ
Тема 7 ПРОСТОРОВЕ ОРГАНІЗОВУВАННЯ ОПЕРАЦІЙНИХ (ВИРОБНИЧИХ) СИСТЕМ
Тема 8 ОРГАНІЗОВУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ТА СЕРВІСНИХ ПРОЦЕСІВ У ЧАСІ
Тема 9 МЕТОДИ ОРГАНІЗОВУВАННЯ ПРОЦЕСІВ
Тема 10 ПОТУЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Тема 11 ОРГАНІЗОВУВАННЯ ОПЕРАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСАМИ ВИГОТОВЛЕННЯ ТОВАРІВ І НАДАННЯ ПОСЛУГ
Тема 12 ОРГАНІЗОВУВАННЯ ПРОЦЕСІВ ДОСЛІДЖЕНЬ, ПРОЕКТУВАННЯ ТА ОСВОЄННЯ НОВОЇ ПРОДУКЦІЇ (ПОСЛУГ)
Тема 13 ОРГАНІЗУВАННЯ ДОПОМІЖНИХ ПРОЦЕСІВ
Тема 14 ОРГАНІЗОВУВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ, ПОСЛУГ
Тема 15 ОРГАНІЗОВУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ ТА ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ
Тема 16 ПРОЕКТУВАННЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Мова: Українська
Викладачі: Ніна Ігорівна Єсінова
Розділ: 36
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися