Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Програма переддипломної практики, спец. 051 Економіка, бакалавр"
Опис: Переддипломна практика є обов’язковою складовою освітньо-професійної підготовки студентів за спеціальністю 051 Економіка ОПП Економіка підприємства освітнього ступеня бакалавр. Вона є завершальним етапом підготовки до наступної самостійної діяльності з фаху.
Цілі: Метою переддипломної практики є закріплення, розвиток і застосування вмінь і навичок, що набуті під час теоретичного навчання та практичної підготовки, для вирішення професійних завдань та поглиблення професійних компетенцій.
Оцінювання: Зміст практики визначається програмою й індивідуальними завданнями керівників практики від університету.
Результати переддипломної практики відбиваються у відповідному звіті та щоденнику практикантів і підтверджуються позитивними відгуками керівників від підприємства та університету.
Атестація практики здійснюється у формі диференційованого заліку під час захисту звіту в комісії викладачів кафедри економіки підприємств харчування та торгівлі ім. І.Г. Бережного. Оцінка за переддипломну практику прирівнюється до оцінок з теоретичного навчання та враховується під час підведення підсумків загальної успішності здобувачів вищої освіти.
Теми: Навчальним планом проходження переддипломної практики передбачено за даним освітнім ступенем протягом 2-х тижнів. Конкретні терміни визначаються графіком навчального процесу відповідно до наказу по університету.
Мова: Українська
Викладачі: Олена Валентинівна Михайлова, Анатолій Волосов
Розділ: 2
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися