Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Охорона праці"
Цілі: Цілі дисципліни : надати майбутнім керівникам знання, які забезпечують прийняття необхідних рішень щодо забезпечення на робочих місцях підприємства нешкідливих та безпечних умов праці, зберігання державної та приватної власності від пожеж та вибухів, зниженню рівня травматизму і захворювання робітників професійними хворобами.
Оцінювання: Оцінювання здійснюється при поточному, проміжному (тести, модулі) та підсумковому (залік) видах контролю.
Теми: Тема 1. Правові та організаційні питання охорони праці.
Тема 2. Виробнича санітарія та гігієна праці.
Тема 3. Техніка безпеки.
Тема 4. Пожежна безпека. Запобігання пожежам.
Метод навчання: Теоретичні інформативні лекції, лабораторні роботи в складі малих груп, підготовка доповідей та рефератів.
Мова: Українська
Викладачі: Володир Іванович Михайлик
Записатися Записатися