Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Тренінг з фінансового обліку"
Опис: Метою тренінгу з фінансового обліку є засвоєння студентами теоретичних знань з фінансового та управлінського обліку, а також формування та закріплення практичних навичок з відображення у обліку господарських операцій, розрахунку показників та заповнення первинних документів.
Цілі: У результаті виконання завдань тренінгу у студентів мають сформуватись навички заповнення первинних документів; відображення господарських операцій за даними первинних документів на рахунках бухгалтерського обліку; нарахування амортизації, розрахунку заробітної плати та утримань з неї, розрахунку загальновиробничих витрат; поглибити знання з відображення доходів і витрат у системі бухгалтерського обліку; сформувати навички з заповнення форм фінансової звітності.
Оцінювання: Контроль знань студентів оцінюється шляхом перевірки правильності розв'язання завдання та підсумкового звіту з доданими заповненими формами первинних документів, розрахункових документів та форм звітності.
Мова: Українська
Викладачі: Анастасія Кашперська, Маргарита Ільченко
Розділ: 2
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися