Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Послуги"
Опис: Основна мета дисципліни «Послуги» полягає у вивченні студентами правил організації та технології надання послуг, основних нормативно-технічних матеріалів, що регламентують їх роботу.
Цілі: Під час вивчення курсу студентам необхідно засвоїти такі основні питання:
- принципи класифікації послуг;
- правила організації та технології надання послуг;
- підходи до оцінки якості певних послуг у ринкових умовах;
- основні нормативно-технічні документи, що регламентують роботу послуг.
Студенти повинні вміти оцінювати повноту послуг, що надаються на практиці відповідно до чинної нормативної документації.
Оцінювання: Підсумковий контроль з дисципліни „Послуги" проводиться у формі проведення тестового екзамену.
Теми: Тема 1. Послуга як специфічний товар.
Тема 2. Послуги у міжнародній торгівлі.
Тема 3. Якість, безпека та конкурентоспроможність послуг.
Тема 4. Побутові послуги та умови їх надання.
Тема 5. Послуги пасажирського транспорту.
Тема 6. Послуги зв'язку.
Тема 7. Житлово-комунальні послуги.
Тема 8. Послуги установ культури.
Тема 9. Туристичні та екскурсійні послуги.
Тема 10. Послуги фізичної культури і спорту.
Тема 11. Медичні, санаторно-оздоровчі, ветеринарні послуги.
Тема 12. Послуги правового характеру.
Тема 13. Послуги банків.
Тема 14. Послуги у галузі освіти.
Тема 15. Послуги торгівлі, ресторанного господарства, послуги ринків.
Тема 16. Окремі види послуг населенню.
Ресурси: 1. Апопій В.В. Організація і технологія надання послуг / В.В. Апопій, І.І. Олексин, Н.О. Шутовська, Т.В. Футало. - Л.: Академія, 2006. -312 с.
2. Самойленко А.А. Технологія та контроль за якістю надання послуг: Навч. посіб. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003. - 244 с.
Мова: Українська
Викладачі: Олена Скирда
Розділ: 21, Проекти: 16
Матеріал дисципліни
20,00$ Додати в кошик