Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Послуги"
Опис: Метою викладання дисципліни «Управління якістю послуг» є формування у студентів теорії та методології управління якістю, принципів побудови та функціонування системи управління якістю, опанування нормативно-правових, організаційних та економічних питань щодо управління якістю послуг.
Цілі: Викладання дисципліни «Управління якістю послуг» полягає у формуванні управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, формування розуміння концептуальних основ системного управління якістю послуг в організаціях. При цьому враховується професійна, наукова, світоглядна і виховна спрямованість викладання.
Оцінювання: Підсумковий контроль з дисципліни „Управління якістю послуг проводиться у формі проведення тестового екзамену
Теми: Тема 1 .Основні поняття, терміни та методи експертизи послуг
Тема 2 Експертиза побутових послуг
Тема 3 Експертиза послуг пасажирського транспорту
Тема 4 Експертиза послуг зв’язку
Тема 5 Експертиза житлово-комунальних послуг
Тема 6 Експертиза туристичних та екскурсійних послуг
Тема 7 Експертиза торгівлі, громадського харчування та ринків
Список рекомендованої літератури
Ресурси: 1. Про захист прав споживачів: Закон України від 15.12.93 р.http://zakon4.rada.gov.ua
2. Про затвердження правил побутового обслуговування населення: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.94 р. № 313.http://zakon4.rada.gov.ua
3. Про затвердження Концепції розвитку сфери побутового обслуговування населення: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.10.02 р.№569-р.http://zakon4.rada.gov.ua
4. Про затвердження форм документів суворої звітності та інструкції щодо їх використання: Наказ Українського союзу об'єднань, підприємств і організацій побутового обслуговування населення від 29.09.95 р. № 8.http://zakon4.rada.gov.ua
5. Про затвердження інструкцій щодо надання окремих видів побутових послуг: Наказ Українського союзу об'єднань, підприємств і організацій побутового обслуговування населення від 27.08.2000 р. №20.http://zakon4.rada.gov.ua
6. Про житлово-комунальні послуги: Закон України від 24.06.04 р. №1875-IV.http://zakon4.rada.gov.ua
7. Про житловий фонд соціального призначення: Закон України ЕІД 12.01.06 р. №3334-IV.http://zakon4.rada.gov.ua
8. Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення: Постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.05 р. № 630.http://zakon4.rada.gov.ua
9. Про транспорт: Закон України від 10.11.94 р. № 232/94-ВР.http://zakon4.rada.gov.ua
10. Про залізничний транспорт: Закон України від 04.07.96 р. № 273/96-ВР.http://zakon4.rada.gov.ua

11. Про Порядок обслуговування громадян залізничним транспортом: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.03.97 р. № 252.http://zakon4.rada.gov.ua
12. Про затвердження "Правил перевезень пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України": Наказ Міністерства транспорту України від 28.07.98 р. № 297.http://zakon4.rada.gov.ua
13. Правила поведінки громадян на залізничному транспорті: Постанова Кабінету Міністрів України від 10.10.95 р.http://zakon4.rada.gov.uа
14. Про Порядок обслуговування громадян залізничним транспортом: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.03.97 р. № 252.http://zakon4.rada.gov.ua
15. Про автомобільний транспорт: Закон України від 05.04.01р. № 2344-ІП.http://zakon4.rada.gov.ua
16. Про затвердження правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту: Постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.97 р. № 176.http://zakon4.rada.gov.ua
17. Про міський електричний транспорт: Закон України від 29.06.04 р. №1914-IV.http://zakon4.rada.gov.ua
18. Про затвердження Правил надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом: Постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.04 р. № 1735.http://zakon4.rada.gov.ua
19. Про затвердження Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті: Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.96 р.http://zakon4.rada.gov.ua
20. Про затвердження Правил повітряних перевезень пасажирів і багажу: Наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 14.03.06 р. № 187.http://zakon4.rada.gov.ua
21. Про затвердження Правил розміщення та обладнання зупинок міського електро- та автомобільного транспорту: Наказ Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 15.05.95 р. №21.http://zakon4.rada.gov.ua
22. Про телекомунікації: Закон України від 18.11.2003 p. № 1280-IV.http://zakon4.rada.gov.ua
23. Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг: Постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.05 р. № 720.http://zakon4.rada.gov.ua
24. Про поштовий зв'язок: Закон України від 04.10.01 р. № 2759-Ш.http://zakon4.rada.gov.ua
25. Про затвердження Правил надання послуг поштового зв'язку: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.02 р. № 1155http://zakon4.rada.gov.ua
26. Про телебачення і радіомовлення: Закон України від 21.12.93 р. № 3759-ХІІ.http://zakon4.rada.gov.uа
27. Про систему суспільного телебачення і радіомовлення України: Закон України від. 18.07.97 р. № 485/97-ВР.http://zakon4.rada.gov.ua
28. Про затвердження Порядку надання послуг з тимчасового розміщення (проживання): Постанова Кабінету Міністрів України від 15.03.06 р. №297.http://zakon4.rada.gov.ua
29. Про туризм: Закон України від 15.09.95 р. № 324/95-ВР.http://zakon4.rada.gov.ua
30. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з організації іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму, екскурсійної діяльності: Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 17.01.01 р. № 7/62.http://zakon4.rada.gov.ua
31. Про курорти: Закон України від 05.10.2000 р. № 2026-ІП.http://zakon4.rada.gov.ua
32. Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення: Постанова Кабінету Міністрів України від 15.06.06 р. № 833.http://zakon4.rada.gov.ua
33. Про затвердження Правил продажу товарів на замовлення та вдома у покупців: Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 29.03.99 р. № 199.http://zakon4.rada.gov.ua
34. Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі: Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 08.07.96 р. № 369.http://zakon4.rada.gov.ua
35. Про затвердження Правил продажу товарів поштою: Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України та Державного комітету зв'язку України від 17.03.99 р. № 153/48.http://zakon4.rada.gov.ua
36. Про затвердження Інструкції про Книгу відгуків і пропозицій на підприємствах роздрібної торгівлі та громадського харчування: Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 24.06.96 р. № 349.http://zakon4.rada.gov.ua
37. Про затвердження Інструкції про порядок позначення роздрібних цін на товари народного споживання в підприємствах роздрібної торгівлі та громадського харчування: Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 04.01.97 р. № 02.http://zakon4.rada.gov.ua
38. Про затвердження Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами: Наказ Міністерства економіки та з питань Європейської інтеграції України від 11.07.03 р. № 185.http://zakon4.rada.gov.ua
39. Про затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами: Наказ Міністерства економіки та з питань Європейської інтеграції України від 11.03.04 р. № 98.http://zakon4.rada.gov.ua
40. Про затвердження Правил торгівлі на ринках: Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України та Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 26.02.02 р. № 57/188/84/105.http://zakon4.rada.gov.ua
41. Про затвердження Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства: Наказ Міністерства економіки та з питань Європейської інтеграції України від 24.07.02 р. № 219.http://zakon4.rada.gov.ua
Метод навчання: Ви повинні переглянути всі блоки
Мова: Українська
Викладачі: Олена Скирда
Розділ: 21, Проекти: 16
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися