Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Програма переддипломної практики спеціальності 072 Банківська справа та страхування"
Опис: Положення, програма та методичні вказівки до проведення переддипломної практики для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Цілі: Метою переддипломної практики є поглиблення та закріплення отриманих в процесі навчання теоретичних знань в галузі фінансів та суміжних дисциплін, які формують профіль фінансиста; формування у студентів професійних вмінь і навичок, надбання практичного досвіду, оволодіння студентами сучасними методами, формами організації праці в галузі їх майбутньої спеціальності.
Оцінювання: Види роботи, які під час переддипломної практики оцінюються: організаційно-пошуковий, прогностиний, діагностично-інструментальний, аналітико-систематизуючий. Форма підсумкового контролю - Залік.
Теми: 1. ПОЛОЖЕННЯ, ПРОГРАМА
ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до проведення переддипломної практики
для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр»
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
2. ДОДАТОК до Положення, програми
та методичних вказівок
до проведення переддипломної практики
для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр»
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Ресурси: Нормативно-правові документи, що регулюють фінансово-господарську діяльності підприємства , статут підприємства, організаційна структура підприємства, Положення про фінансову службу, посадові інструкції працівників, фінансова та податкова звітність, інформація фахівців, список літератури.
Інша інформація: Під час проходження переддипломної практики студенти повинні закріпити та розширити теоретичні знання з дисциплін навчального плану і набути навичок їх застосування для розв’язання конкретних фінансово-економічних завдань, ознайомитися з організацією фінансової роботи на базах практики, навчитися підбирати і систематизувати матеріал практичної діяльності підприємств (організацій, установ), застосовувати методи та інструментарій економічного аналізу, здійснювати обробку отриманої інформації з метою подальшого аналізу їх діяльності, формувати обґрунтовані висновки та пропозиції щодо покращення фінансово-господарської діяльності підприємства (організації, установи).
Метод навчання: Спостереження, бесіда, опитування, аналіз.
Мова: Українська
Викладачі: Інна Бігдан, Галина Георгіївна Лисак, Олена Валеріївна Жилякова
Розділ: 2
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися