Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "СК Оцінка вартості підприємства"
Опис: У межах вивчення навчальної дисципліни "Оцінка вартісті підприємства" у студентів формується перелік компетентностей, які дозволять у подальшій практичній діяльності здійснювати вибір оптимального підходу до оцінювання ринкової вартості підприємства, проводити безпосереднє оцінювання ринкової вартості підприємства, а також формувати комплексний перелік заходів, спрямованих на підвищення ринкової вартості підприємства.
Цілі: Метою викладання дисципліни «Оцінка вартості підприємства» є формування компетентностей з оцінки та управління вартістю підприємства в умовах нестабільного зовнішнього середовища.
Оцінювання: Під час вивчення дисципліни «Оцінка вартості підприємства» застосовується поточний, проміжний та підсумковий контроль знань студентів, які проводяться з метою оцінювання результатів на певному етапі навчання. Методи поточного контролю – опитування, тестування. Методи проміжного контролю – контрольна робота. Методи підсумкового контролю за дисципліною – залік.
Теми: Тема 1. Вартість підприємства як об’єкт управління та бази її оцінки
Тема 2 Теоретичні та організаційні основи управління вартістю підприємства.
Тема 3. Оцінка вартості підприємства
Тема 4. Методичні основи оцінювання вартості підприємства
Тема 5. Фінансовий контролінг в системі управління вартістю підприємства
Тема 6. Реорганізація підприємства на основі вартості
Тема 7. Особливості управління відновленням вартості підприємств-банкрутів
Ресурси: Список основної, додаткової та нормативної літератури до курсу «Оцінка вартості підприємства» включає наукові, практичні, навчальні та нормативні матеріали, опубліковані в періодичних виданнях та електронні ресурси.
Метод навчання: Методи навчання на лекціях – пояснювально-ілюстративна лекція з елементами проблемної, лекція-бесіда, словесний метод, метод схематичного подання матеріалу, проблемно-логічний метод; на семінарських заняттях – метод розгорнутої бесіди та дискусії, метод самоконтролю, метод «круглого столу»
Мова: Українська
Викладачі: Галина Георгіївна Лисак
Розділ: 10, Тести: 1
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися