Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Міжнародна економіка"
Опис: Викладання дисципліни «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн» передбачає розкриття форми прояву економічних законів; полягає у вивчанні сутності та механізмів функціонування категорій «грошова система» та «кредитна система», створює основу для вивчення прикладних фінансових дисциплін.
Цілі: Метою викладання навчальної дисципліни є формування ґрунтовного наукового розуміння функціонування сучасних грошових та кредитних системам провідних країн світу в умовах розвинених товарних і фінансових ринків, коли структура грошово-кредитних систем стає надалі більш складною, оскільки на ринку з’являються й нові види кредитних закладів й нові грошово-кредитні інструменти та методи обслуговування клієнтури.
Оцінювання: Під час вивчення дисципліни «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн» застосовується поточний, проміжний та підсумковий контроль знань студентів, які проводяться з метою оцінювання результатів на певному етапі навчання. Методи поточного контролю – опитування, тестування, контрольні роботи на семінарських та практичних заняттях. Методи проміжного контролю – контрольна робота. Методи підсумкового контролю за дисципліною – залік.
Теми: ГРОШОВІ СИСТЕМИ ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ: СУТНІСТЬ ТА
ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ
Тема 1.1 Сутність та основні етапи еволюції грошових систем провідних країн світу
Тема 1.2 Грошова система США
Тема 1.3 Грошова система Німеччини
Тема 1.4 Грошова система Великобританії
Тема 1.5 Грошова система Японії
Тема 1.6 Грошова система Швейцарії
КРЕДИТНІ СИСТЕМИ ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ: СУТНІСТЬ, ЕВОЛЮЦІЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН
Тема 2.1 Сутність, еволюція та сучасні тенденції у розвитку кредитних систем
Тема 2.2 Кредитна система США
Тема 2.3 Кредитна система Німеччини
Тема 2.4 Кредитна система Великобританії
Тема 2.5 Кредитна система Японії
Тема 2.6 Кредитна система Швейцарії
Ресурси: Список основної та додаткової літератури до курсу «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн» включає наукові, практичні та навчальні матеріали, опубліковані в періодичних виданнях, що характеризують історію формування, сучасний стан і перспективи розвитку грошово-кредитних систем зарубіжних країн.
Інша інформація: Основними видами індивідуальних завдань з дисципліни є написання рефератів за темами курсу.
Метод навчання: Методи навчання на лекціях – пояснювально-ілюстративна лекція з елементами проблемної, лекція-бесіда, словесний метод, метод схематичного подання матеріалу, проблемно-логічний метод; на семінарських заняттях – метод розгорнутої бесіди та дискусії, метод самоконтролю, метод «круглого столу».
Мова: Українська
Викладачі: Галина Георгіївна Лисак, Оксана Андріївна Кулініч, Наталія Григорівна Ушакова, Лілія Миколаївна Зарецька
Розділ: 114, Тести: 15, Проекти: 5
Матеріал дисципліни
20,00₴ Додати в кошик