Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Фандрайзинг"
Опис: Курс «Фандрайзинг» є вибірковою дисципліною для студентів-магістрів факультету управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю. Предметом дисципліни є вивчення найбільш простих та зручних способів залучення ресурсів на реалізацію проектів, а також надання практичних рекомендацій щодо їх планування та розробки.
Цілі: Метою навчальної дисципліни є формування у студентів системи знань з теорії та практики процесу залучення ресурсів на реалізацію проектів.
Оцінювання: Формою підсумкового контролю з дисципліни є екзамен
Теми: Сутність, принципи та основні поняття фандрайзингу. Досвід та перспективи розвитку фандрайзингу. Фандрайзингова діяльність та форми її підтримки. Фонди та гранти. Планування фандрайзингової діяльності. Вибір стратегії та звернення. Бюджет та результат діяльності фандрайзингу. Основні методики роботи фандрайзера.
Метод навчання: Лекції, практичні та індивідуальні заняття навчальної дисципліни «Фандрайзинг» проводяться із використанням сучасних методів навчального процесу (ситуаційні задачі, рольові ігри, проблемне навчання, тренінги), максимально використовуючи відкриті матеріали з досвіду та практичної діяльності фандрайзингових організацій в Україні та світі.
Мова: Українська
Викладачі: Інна Михайлівна Бєляєва
Розділ: 2
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися