Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "СК Соціологія"
Опис: Спецкурс навчальної дисципліни «Соціологія» розроблено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів , галузь знань 24 "Сфера обслуговування", спеціалізація 241 "Готельно-ресторанна справа"
Цілі: Основними цілями вивчення спецкурсу «Соціологія» є:
- засвоєння загальних характеристик соціології та її значення як науки;
- знання основних принципів організації та методики конкретного соціологічного дослідження;
- орієнтація в етапах становлення та розвитку соціології як науки у світі і в Україні;
- засвоєння знань про суспільство як систему;
- розуміння соціальної структури суспільства, проблем соціальної нерівності;
- засвоєння поняття, структури та принципів соціалізації особистості;
- знання базових соціальних інститутів, їхньої сутності, функціонування, проблеми трансформації;
- аналіз сім’ї як соціального інституту;
- розуміння значення соціального управління і соціальної інформації в управлінському процесі.
Оцінювання: Залік
Теми: Тема 1. Специфіка та значення соціології як науки.
Тема 2. Організація та методика конкретного соціологічного дослідження.
Тема 3. Становлення та розвиток соціології як науки про суспільство у світі і в Україні.
Тема 4. Суспільство як система сутність і проблеми розвитку.
Тема 5. Соціальна структура суспільства. Проблеми соціальної нерівності.
Тема 6. Поняття, структура та соціалізація особистості.
Тема 7. Соціальні інститути сутність, функціонування, проблеми трансформації.
Тема 8. Сім’я як соціальний інститут.
Тема 9. Соціальне управляння і значення соціальної інформації в управлінському процесі.
Тема 10. Етнічна структура суспільства.
Тема 11. Соціологія молоді
Мова: Українська
Викладачі: Олександра Головко
Розділ: 15
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися