Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "СК Використання ультразвуку в харчовій промисловості"
Опис: Метою дисципліни є придбання студентами необхідних знань та навичок, пов’язаних з сучасними ультразвуковими технологіями, що можуть використовуватися і використовуються під час виробництва продуктів на підприємствах харчової промисловості, з вивченням будови, принципу дії, експлуатації ультразвукового обладнання у харчовій індустрії.
Цілі: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
– терміни і поняття теорії ультразвуку;
– види матеріалів для виробництва ультразвукового обладнання;
– функції і вимоги, що висуваються до ультразвукового обладнання, що використовується для виробництва харчових продуктів;
– вплив ультразвукової обробки на процеси, що відбуваються в харчових продуктах;
вміти:
– оволодіти теоретичними та практичним навичками з експлуатації та технічного обслуговування ультразвукового обладнання;
– виконувати основні розрахунки ультразвукового обладнання;
– використовувати отримані при вивченні дисципліни знання при вирішенні технологічних завдань курсового і дипломного проектування, а також в практичній діяльності.
Оцінювання: Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою в діапазоні від 0 до 100 балів (включно).
Мова: Українська
Викладачі: Віталій Миколайович Червоний, Григорій Вікторович Дейниченко
Розділ: 16
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися