Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Устаткування закладів РГ (Теплове)"
Опис: Метою викладання дисципліни є придбання студентами необхідних теоретичних знань та практичних навичок, пов’язаних із механізацією та контролем технологічних процесів приготування продукції харчування, їх удосконаленням, вибором, розміщенням, експлуатацією, технічним обслуговуванням технологічного устаткування для закладів ресторанного господарства, теоретичних основ механічної, теплової та холодильної обробки продуктів
Цілі: У результаті вивчення даної дисципліни студент повинен

знати:
- теоретичні основи процесів механічної, теплової та холодильної обробки продуктів;
- функціональне призначення та сферу використання машин і апаратів для механізації технологічних процесів у закладах ресторанного господарства;
- номенклатуру, конструкцію, принцип дії, технічні характеристики технологічного устаткування, особливості його експлуатації;
- методику розрахунків теоретичної продуктивності устаткування;

вміти:
- виконувати необхідні інженерні розрахунки елементів технологічних машин і режимів роботи різних видів устаткування;
- раціонально вибирати устаткування та економічно обґрунтовано планувати технічне оснащення закладів ресторанного господарства;
- оволодіти теоретичними та практичним навичками з експлуатації та технічного обслуговування торговельно-технологічного устаткування.
Оцінювання: Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою в діапазоні від 0 до 100 балів (включно).
Мова: Українська
Викладачі: Віталій Миколайович Червоний, Григорій Вікторович Дейниченко, Дмитро Горєлков, Богдан Віталійович Ляшенко
Розділ: 30, Проекти: 1
Матеріал дисципліни
20,00₴ Додати в кошик