Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Трейд-маркетинг"
Опис: Дисципліна викладається для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 075 Маркетинг, освітньо-професійна програма Маркетинг.
Цілі: Метою вивчення дисципліни «Трейд-маркетинг» є формування фахових компетентностей системної побудови і управління трейд-маркетингом в сучасній компанії, що оперує в конкурентному ринковому середовищі.
Оцінювання: Усне опитування, презентація доповідей (рефератів), консультації, співбесіда, перевірка виконання індивідуальних завдань та самостійної роботи, проміжний контроль зі змістових модулів, іспит.
Теми: Змістовий модуль містить 7 тем.
Ресурси: законодавча база, навчальні посібники, інтернет ресурси, які перелічені у робочій програмі дисципліни
Мова: Українська
Викладачі: Ольга Миколаївна Прядко
Розділ: 1
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися