Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Основи технології продукції ресторанного господарства"
Опис: Дисципліна призначена для студентів спеціальності 181 Харчові технології, ОПП Харчові технології в ресторанній індустрії
Цілі: формування у студентів систематизованих теоретичних та практичних знань з оволодіння способами обробки сировини, технологічними процесами виробництва кулінарної продукції у закладах ресторанного господарства, її споживання, оцінки якості та зберігання.
Оцінювання: екзамен
Теми: Тема 1.1. Основи харчування. Тема 1.2. Основи виробництва кулінарної продукції в закладах ресторанного господарства. Тема 1.3. Забезпечення якості кулінарної продукції в закладах ресторанного господарства. Тема 1.4. Способи обробки сировини та напівфабрикатів. Тема 1.5. Оформлення кулінарної продукції в закладах ресторанного господарства. Тема 2.1. Технологія страв з яєць, яйцепродуктів та сиру кисломолочного. Тема 2.2. Технологія страв з м’яса та м’ясопродуктів. Тема 2.3. Технологія страв з сільськогосподарської птиці, кролика та дичини. Тема 2.4. Технологія страв з риби та нерибних продуктів моря. Тема 3.1. Технологія страв з овочів, плодів і грибів. Тема 3.2. Технологія страв з круп, бобових та макаронних виробів. Тема 3.3. Технологія холодних страв та закусок. Тема 3.4. Технологія супів. Тема 3.5. Технологія соусів. Тема 3.6. Технологія борошняних кулінарних страв. Тема 3.7. Технологія солодких страв. Тема 3.8. Технологія напоїв
Інша інформація: У рамках дисципліни передбачено усний контроль (усне опитування), письмовий та тестовий
Метод навчання:  організації та здійснення навчальної діяльності: словесні (розповідь, бесіда, лекція), наочні (показ, демонстрація), практичні, репродуктивній проблемні, імітаційні, самостійної роботи і роботи під керівництвом викладача;
 стимулювання і мотивації навчання: методи формування зацікавленості (ділові ігри, аналіз проблемних ситуацій), методи формування відповідальності в навчанні (роз’яснення суспільної і особової значущості навчання, пред’явлення педагогічних вимог);
 контролю і самоконтролю (усний і письмовий контроль, лабораторні і практичні роботи, контроль у вигляді тестів, фронтальний і диференційований, поточний і підсумковий контроль).
Мова: Українська
Викладачі: Світлана Андрєєва, Світлана Леонідівна Юрченко
Розділ: 6, Тести: 2
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися