Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Опір матеріалів"
Опис: Дисципліна є нормативною, кількість кредитів - 6, загальний час - 216 годин, з них аудиторних - 108 годин, вивчається на другому та третьому курсі, в третьому та четвертому семестрі, складається з чотирьох модулів, вид контролю - залік та екзамен
Цілі: Надання знань та практичних навичок розрахунків елементів конструкцій машин та споруд на міцність, жорсткість, стійкість і коливання.
Оцінювання: Оцінювання здійснюють за 100-бальною системою шкали ЕСТS і згідно з Методикою переведення показників успішності знань студентів перкладається в 5-бальну систему
Мова: Українська
Викладачі: Станіслав Миколайович Костенко
Записатися Записатися