Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Бюджетний облік"
Опис: Дисципліна «Бюджетний облік» є складовою частиною загальної системи знань з бухгалтерського обліку в бюджетних установах та важливою ланкою у побудові ринкових відносин. Програма дисципліни «Бюджетний облік» розроблена для підготовки фахівців за напрямом підготовки «Фінанси, банківська справа та страхування».
Цілі: Основною метою викладання дисципліни «Бюджетний облік» є формування системи теоретичних і набуття практичних навичок з обліку в бюджетних установах, засвоєння методики реєстрації облікової інформації на різних стадіях обліку бюджетних установ, ознайомлення з особливостями обліку витрат.
Оцінювання: Оцінюється кожент блок завдань
Теми: Тема 1. Основи побудови обліку в бюджетних установах
Тема 2. Облік доходів і видатків.
Тема 3. Облік фінансово-розрахункових операцій
Тема 4. Облік розрахунків із заробітної плати, страхування і стипендій.
Тема 5. Облік необоротних активів
Тема 6. Облік нематеріальних активів
Тема 7. Облік запасів
Тема 8. Облік доходів та витрат
Тема 9. Облік власного капіталу
Тема 10. Облік фінансових результатів
Тема 11. Облік результатів виконання кошторису
Тема 12. Інвентаризація в системі бюджетних установ
Мова: Українська
Викладачі: Оксана Олександрівна Нестеренко
Розділ: 20
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися