Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Аналіз господарської діяльності"
Опис: Метою викладання дисципліни є формування у студентів системи знань, сучасного економічного мислення, глибокого комплексного розуміння проблем управління господарсько-виробничою і фінансовою діяльністю підприємств та сприяння оволодінню практичними навичками проведення аналізу господарської підприємств незалежно від форм власності й організаційно-правових форм господарювання.
Цілі: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: засоби організаційно-інформаційного забезпечення аналізу господарської діяльності на підприємстві; організацію і методику аналізу показників фінансово-господарської діяльності, методи оцінки фінансового стану підприємства;
вміти: організовувати вирішення задач аналізу господарської діяльності на підприємстві та його інформаційного забезпечення; проводити комплексний аналіз господарської діяльності підприємства; аналізувати фінансові результати та рентабельність; визначати фінансовий стан підприємства; знаходити резерви покращення фінансових результатів та стабілізації фінансового стану підприємства.
Теми: Розділ I. Значення, завдання, методичний інструментарій економічного аналізу господарської діяльності підприємства
Розділ ІІ. Методичні основи аналізу найважливіших показників виробничо-фінансової діяльності підприємства
Інша інформація: Викладач: к.е.н., доц. Гаркуша Н.М.
Мова: Українська
Викладачі: Наталія Гаркуша
Розділ: 46, Тести: 12, Проекти: 2
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися