Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Англійська мова за професійним спрямуванням (ГРС)"
Опис: Навчальна дисципліна «Англійська мова за професійним спрямуванням» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» за напрямом підготовки 241 "Готельно ресторанна справа"
Цілі: Метою вивчення дисципліни є формування необхідної комунікативної спроможності в сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами; оволодіння новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела.
Оцінювання: Залік
Ресурси:
Навчальна, допоміжна нормативна література та інформаційні ресурси наведено у робочій програмі дисципліни.
Мова: Українська
Викладачі: Аліна Олексіївна Колесник, Ігор Іванович Ковьях, Олена Олегівна Мануєнкова, Олена Миколаївна Муравйова, Людмила Анатоліївна Подворна, Інна Володимирівна Удовенко
Розділ: 112, Проекти: 67
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися