Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Економіка праці та соціально-трудові відносини"
Опис: Дисципліна викладається для студентів 2 курсу ступіню вищої освіти бакалавр спеціальностей 051 Економіка, 075 Маркетинг, 292 Міжнародні економічні відносини, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 071 Облік і оподаткування
Цілі: Надання студентам ґрунтовних знань і придбання навичок, формування вміння по економічному аналізу роботи механізмів поведінки людей на ринку праці, дати змогу студентам ознайомитись з найбільш важливими явищами в соціально-трудовій сфері, показати ті зміни, які відбуваються у розвитку ринку праці і зайнятості населення, в організації та плануванні праці, в управлінні трудовими ресурсами та соціальній політиці держави, а також формування у студентів сучасного економічного мислення, глибокого комплексного розуміння проблем становлення ринку праці та аспектів соціально-трудових відносин та опанування навичками їх практичного розв'язання.
Оцінювання: Іспит
Теми: Дисципліна містить 16 тем
Ресурси: Основна та допоміжна література наведена у робочій програмі
Мова: Українська
Викладачі: Ніна Ігорівна Єсінова
Розділ: 33
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися