Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Основи технології галузі"
Опис: Галузь знань 18 «Виробництво та технології»
Спеціальність 181 «Харчові технології»
Спеціалізація «Технології харчових продуктів тваринного походження»
Ступінь вищої освіти бакалавр
Цілі: Ознайомлення з майбутньою спеціальністю та базовими складовими технології галузі; закладання основ знань для опанування основних технологічних процесів, формування в студентів стратегії майбутньої професійної діяльності, образу професійного майбутнього, уявлення про професійну кар’єру та визначення й закріплення самосвідомості, пов’язаної з професійною спрямованістю
Оцінювання: Вид контролю: залік
Теми: Тема 1. Вступ. Спеціальність та спеціалізація
Тема 2. Характеристика сировинної бази та асортименту продукції галузі, її якість та безпечність
Тема 3. Особливості виробництва харчової продукції галузі
Мова: Українська
Викладачі: Артем Тигранович Інжиянц, Марина Олександрівна Янчева
Розділ: 4, Тести: 1
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися