Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Теплове обладнання"
Опис: Метою дисципліни є придбання студентами необхідних знань та навичок, пов’язаних з вибором, призначенням, будовою, принципом дії, монтажем, експлуатацією, налагодженням та усуненням неполадок теплового устаткування на підприємствах ресторанного господарства.
Цілі: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:
– теоретичні основи процесів теплової обробки продуктів;
– технічні характеристики, номенклатуру, принцип дії та функціональне призначення теплового устаткування закладів ресторанного господарства вітчизняних та закордонних фірм, основні фактори, які впливають на ефективність роботи апаратів;
– функціональне призначення та сфери використання теплових апаратів для механізації технологічних процесів закладів ресторанного господарства;
– методики теплового та конструктивного розрахунків теплових апаратів та теплогенеруючих пристроїв;
вміти:
– навчитись раціонально вибирати теплове устаткування для закладів ресторанного господарства;
– оволодіти навичками праці з різними видами теплового устаткування;
– обґрунтовувати технічне оснащення закладів ресторанного господарства.
Оцінювання: Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою в діапазоні від 0 до 100 балів (включно).
Мова: Українська
Викладачі: Віталій Миколайович Червоний, Григорій Вікторович Дейниченко, Дмитро Горєлков, Василь Володимирович Гузенко
Розділ: 36
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися