Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Технічна мікробіологія"
Опис: Програма дисципліни «Технічна мікробіологія» складена у відповідності до навчального плану за спеціальністю 181 «Харчові технології».
Курс дисципліни «Технічна мікробіологія» - базовий для вивчення інших предметів студентами всіх товарознавчих та технологічних спеціальностей. Викладання курсу надає в розпорядження студентів досить повний комплекс відомостей, необхідних для розширення теоретичної підготовленості та практичної діяльності бакалавра в торгівлі. Крім того, викладання цього курсу дозволяє навчити студентів правильному ставленню до зберігання продуктів харчування та профілактики харчових захворювань.
Цілі: дисципліни є засвоєння студентами науково-практичних знань з морфології та фізіології мікроорганізмів, біохімічних процесів, зумовлених життєдіяльністю мікробів, їх ролі у кругообігу речовин у природі, у зміні якості харчових продуктів і їхнього псування під час зберіганні, а також ролі мікробів у біотехнологічних процесах.
Оцінювання: Під час викладання дисципліни «Технічна мікробіологія» одним із важливих моментів є оцінювання знань студентів і його критерії. До контрольних заходів належать поточний, модульний (проміжний) та семестровий (підсумковий) контролі, які проводяться з метою оцінювання результатів на певному етапі навчання.
Теми: Змістовий модуль 1. Основи морфології та фізіології мікроорганізмів.
Тема 1.1. Мікробіологія як наука та її завдання у формуванні професійної кваліфікації товарознавців харчування. Морфологія і систематика основних груп мікроорганізмів.
Тема 1.2. Фізіологія мікробів. Поняття про метаболізм, типи живлення та дихання мікробної клітини, їхня роль у функціональній активності і розповсюд-женні мікроорганізмів.
Тема 1.3. Найважливіші біохімічні процеси, які викликаються мікроорганізмами, їх роль у мікробному псуванні харчових продуктів, використання у біотехнологічних виробництвах.
Тема 1.4. Вплив факторів навколишнього середовища на мікроорганізми. Основи консервування харчових продуктів.
Змістовий модуль 2. Харчові захворювання мікробної природи. Мікрофлора найважливіших груп харчових продуктів тваринного і рослинного походження і основні заходи профілактики їхньої контамінації мікроорганізмами.

Тема 2.1. Основи екології мікроорганізмів. Патогенні мікроорганізми. Інфекція та імунітет. Санітарно-показові (індикаторні) мікроорганізми.
Тема 2.2. Харчові захворювання мікробного походження. Основні заходи їх профілактики.
Тема 2.3. Мікробіологічні критерії безпеки харчових продуктів. Принципи нормування продовольчої сировини та харчових продуктів за мікробіологічними показниками.
Тема 2.4. Мікрофлора найважливіших груп харчових продуктів і основні заходи їх контамінації мікроорганізмами.
Мова: Українська
Викладачі: Людмила Газзаві-Рогозіна
Розділ: 14
Матеріал дисципліни
20,00₴ Додати в кошик