Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Організація захисту прав споживачів"
Опис: Спеціальність:
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Загальна кількість годин – 54
Лекції - 8 годин, практичні - 10, самостійна робота - 30, індивідуальні завдання - 6.
Вид контролю - залік
Цілі: Метою викладання дисципліни «Захист прав споживачів» є:
- формування у студентів світогляду фахівця на основі принципів консумеризму;
- ознайомлення з особливостями та перспективами організаційних заходів щодо захисту прав споживачів в Україні;
- державної політики України у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 вивчення концепції року;
- вивчення та аналіз плану заходів з реалізації Концепції державної політики України у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року;
- аналіз перспективних засобів діяльності з метою підвищення ефективності організації захисту прав споживачів в Україні;
- формування у студентів знань щодо особливостей практичної діяльності товарознавця-експерта у галузі захисту прав споживач
Оцінювання: Оцінювання результатів поточного контролю роботи студента на лекції, під час семінарів та за виконанням практичних робіт здійснюється за 10-баловою шкалою. Всі незадовільні оцінки (менш, ніж 6 балів) студент повинен виправити.
Оцінювання результатів поточного контролю роботи студента з тем, винесених на самостійне вивчення та виконання індивідуальніх завдань здійснюється за 20-баловою шкалою. Всі незадовільні оцінки (менш, ніж 10 балів) студент повинен виправити. Загальна сума балів за поточним контролем від 20 до 60 балів. Підсумковий тест - 40балів. Загальна кількість балів з дисципліни від 60 до 100 балів.Форма контролю - залік
Теми: Тема 1. Правові основи організації захисту прав споживачів в Україні
Лекція 1.1 Загальна характеристика Закону України «Про захист
прав споживачів.
Лекція 1.2 Державна служба України з питань безпечності харчових
продуктів та захисту прав споживачів.
Тема 2. Організація захисту прав споживачів на безпечність та якість
товарів.
Лекція 2.1. Права споживачів на належну якість та безпечність
продукції
Лекція 2.2. Захист прав споживача при придбанні товару належної
якості.
Тема 3. Організація захисту прав споживачів на безпечність
та якість виконаних робіт та наданих послуг
Лекція 3.1. Захист прав споживача при виконанні робіт.
Лекція 3.2. Захист прав споживача при наданні послуг.
Тема 4. Організація захисту прав споживачів на інформованість.
Лекція 4.1. Законодавче забезпечення захисту прав
споживачів на інформованість.
Лекція 4.2. Просвіта та інформаційна підтримка споживачів державою.
Метод навчання: дистанційне навчання
Мова: Українська
Викладачі: Інна Михайлівна Бєляєва
Розділ: 18
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися