Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Проектний аналіз, 051"
Цілі: Мета викладання дисципліни «Проектний аналіз» – сформувати у студентів теоретичні знання та практичні навички щодо оцінки економічної ефективності та доцільності впровадження інвестиційних проектів в сучасних умовах господарювання з урахуванням світового та вітчизняного досвіду.
Оцінювання: Під час вивчення дисципліни застосовуються поточний і підсумковий контроль знань студентів.
Методи поточного контролю – опитування, тестування, контрольні роботи.
Методи підсумкового контролю за дисципліною – екзамен.

Теми: Т.1. Концепція проекту та його життєвий цикл. Т.2. Концепція витрат і вигод у проектному аналізі, цінність грошей у часі. Т.3. Грошовий потік. Т.4. Стандартні фінансові та неформальні критерії прийняття рішень. Т.5. Динамічний аналіз беззбитковості проекту. Т.6. Оцінка і прийняття проектних рішень в умовах ризику та невизначеності. Т.7. Маркетинговий аналіз. Т.8. Технічний аналіз. Т.9. Інституційний аналіз.Т.10. Екологічний аналіз.Т.11. Соціальний аналіз. Т.12. Фінансовий аналіз. Т.13. Економічний аналіз.
Метод навчання: - на лекціях – пояснювально-ілюстративна лекції з елементами проблемної – словесний метод, метод схематичного подання матеріалу, проблемно-логічний метод;
- на семінарських та практичних заняттях – методом розгорнутої бесіди та дискусії, метод самоконтролю, метод логічного аналізу (розв’язання проблемних ситуацій та завдань).
Мова: Українська
Викладачі: Анатолій Волосов
Розділ: 21, Тести: 6
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися