Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Мікробіологія галузі"
Опис: Курс забезпечує вивчення процесів первинного та вторинного забруднення сировини на етапах виробництва, заходи з контролю рівнів цього забруднення, урахування умов та термінів зберігання сировини та продукції на етапах її виробництва, забезпечення мікробіологічних показників безпечності сировини та готової продукції.
Одним з ключових моментів курсу є ознайомлення студентів з методами мікробіологічного контролю виробництва продукції на етапах технологічного процесу. Це дає змогу майбутнім технологам впливати на санітарний стан виробництв і забезпечувати випуск безпечної екологічно чистої продукції.
Ознайомлення студентів з сучасними досягненнями у галузі мікробіології хлібобулоіних, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів сприяє підвищенню рівня загальної культури майбутнього спеціаліста, розвитку його творчого мислення та професіоналізму.
Цілі: Метою викладання курсу дисципліни є формування у студентів знань з мікробіології виробництва хлібобулочних, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів, як на рівні сировинних ресурсів, так і на рівні формування якості готової продукції, що дасть змогу майбутньому фахівцеві галузі впливати на якість та безпеку даного виду продукції.
Теми: Тема 1. Вступ. Мікробіологія хлібопекарського вироб-ництва. Мікробіологія сировини. Формування мікробіологічних харак-теристик продукту. Види псування.
Тема 2. Мікробіологія кондитерського виробництва. Мікробіологія сировини. Формування мікробіологічних характеристик продукту. Види псування.
Тема 3. Мікробіологія виробництва макаронних виробів та харчо-концентратів. Мікробіологія сировини. Формування мікробіологічних характеристик продукту. Види псування.
Тема 4. Санітарно-гігієнічний контроль та оцінка якості хлібобулочних, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів.
Тема 5. Санітарно-гігієнічні вимоги до технологічного обладнання, інвентарю, посуду, тари та пакувальних матеріалів.
Тема 6. Санітарно-гігієнічні вимоги до транспортування, приймання, збері-гання сировини, напівфабрикатів та готової продукції. Основи профілактики харчових захворювань мікробного і немікробного походження.
Тема 7. Впровадження систем менеджменту якості та безпечності харчової продукції (HACCP, ISO, GMP, GFSI. FSSC тощо) на підприємствах харчової індустрії.
Мова: Українська
Викладачі: Максим Леонідович Серік
Записатися Записатися