Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Гігієна і санітарія"
Опис: Програма дисципліни вміщує матеріал, який обґрунтовує з наукових позицій важливі завдання професійної діяльності спеціалістів ресторанної справи, в тому числі – раціональну організацію санітарного режиму підприємств, яка забезпечує санітарно-гігієнічну безпеку харчових продуктів, профілактику захворювань, які виникають внаслідок вживання недоброякісних продуктів харчування, та професійних захворювань.
Цілі: Метою дисципліни є засвоєння студентами науково-практичних знань в галузі гігієни і санітарії, в тому числі:
– про організацію санітарного режиму роботи підприємств згідно з вимогами державного санітарного законодавства;
– про сучасні санітарно-гігієнічні вимоги до виготовлення, зберігання, транспортування та реалізації харчових продуктів в підприємствах та ресторанного господарства.
Теми: Тема 1. Вступ. Гігієна і санітарія та її завдання в системі підприємств ресторанного господарства. Державний санітарний нагляд, його форми та організація. Нормативне регулювання санітарно-гігієнічних аспектів функціонування підприємств ресторанного господарства.
Тема 2. Санітарно-гігієнічні вимоги до навколишнього середовища та систем забезпечення функціонування підприємств ресторанного господарства.
Тема 3. Санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення та об’ємно-планувальних рішень приміщень підприємств ресторанного господарства. Санітарно-гігієнічні вимоги до утримання підприємств ресторанного господарства та особистої гігієни персоналу.
Тема 4. Санітарно-гігієнічні вимоги до технологічного обладнання, інвентарю, посуду, тари та пакувальних матеріалів. Санітарно-гігієнічна оцінка миючих та дезинфікуючих засобів.
Тема 5. Санітарно-гігієнічні вимоги до кулінарної обробки харчових продуктів. Санітарно-гігієнічні вимоги до транспортування, приймання, зберігання і реалізації кулінарної продукції.
Тема 6. Санітарно-гігієнічні вимоги до організації дитячого, лікувального та лікувально-профілактичного харчування. Основи профілактики харчових захворювань мікробного і немікробного походження у підприємствах ресторанного господарства.
Тема 7. Впровадження систем менеджменту якості та безпечності харчової продукції (HACCP, ISO, GMP, GFSI. FSSC тощо) на підприємствах харчової індустрії.
Мова: Українська
Викладачі: Максим Леонідович Серік
20,00₴ Додати в кошик