Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Гідравлічні мережі та системи"
Опис: Гідромашини і компресори є проточними машинами. Вони призначені для роботи зміни положення і стану текучих середовищ і подоланню опорів в трубопроводах. Теоретичні основи розрахунку, прин-цип дії та конструктивні схеми машин для переміщення рідин та газів однакові. Але різниця в густині транспортованих середовищ і їх поведінка при проходженні через проточну частину машини призводить до розмаїття в оформленні робочих органів і систем охолодження.
Для переміщення текучих середовищ, крім машин застосовують також апарати або пристрої (струминні насоси, компресори, ерліфти, газліфти тощо). На різних сучасних машинах все більше застосовують гідропередачі (гідроприводи) і гідроавтоматику. Гідропередачі являють собою пристрої для передачі механічної енергії і перетворення руху через рідину. В порівняні з передачами інших видів гідропередачі мають ряд переваг: простота перетворення обертового руху у зворотно-поступальний, можливість плавної безступінчастої зміни співвідношення швидкостей вхідної і вихідної ланок, компактність конструкції і мала маса гідромашин при заданій потужності по відношенню, наприклад, до електромашин та ін. Гідропередачі, які оснащені системами автоматичного або ручного керування, утворюють гідроприводи, які, завдяки перерахованим перевагам, широко використовуються в різних галузях промисловості.

Цілі: Метою викладання дисципліни є підготовка студентів до виробничо-технологічної та дослідницької діяльності, пов'язаної з проектуванням, експлуатацією різноманітних гідравлічних машин, комплексів та їх мереж на харчових виробництвах; навчання використанню знань, одержаних у результаті фундаментальної підготовки з загально-наукових та загально-технічних дисциплін, рішенню інженерних задач, пов’язаних зі створюванням нового покоління технологічного обладнання, яке відрізняється високою ефективністю, надійністю та простотою обслуговування.

Оцінювання: Залік
Мова: Українська
Викладачі: Григорій Вікторович Дейниченко, Андрій Загорулько
Розділ: 20
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися