Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Міжнародний консьюмеризм"
Опис: Галузь знань
07 «Управління та адміністрування. спеціальність
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Освітня програма:
«Експертиза товарів та послуг»
рівень вищої освіти другий (магістерський)
Рік підготовки - 1, семестр - 2.
Навчальна дисципліна за вибором.
Загальна кількість годин – 120. Лекції - 18 год., практичні заняття - 18 год., самостійна робота - 84 год.Цілі: Актуальність викладання дисципліни «Міжнародний консюмеризм» полягає у необхідності підготовки фахівців освітнього рівня магістр за спеціалізацією "Експертиза товарів та послуг" для роботи в сфері захисту прав споживачів. Ця необхідність закріплена у розпорядженні КМУ від 27 грудня 2017 р. N 983-р «План заходів з реалізації Концепції державної політики України у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року.»
Мета викладання дисципліни «Міжнародний консюмеризм» полягає у формуванні у студентів знань головних принципів консюмеризму та світового досвіду консумеристського руху; формування у студентів світогляду фахівця, вмінь та навичок орієнтування у сучасному стані та тенденціях розвитку світового консюмерського руху.
Завдання дисципліни – - вивчення заходів щодо формування світової політики та політики окремих держав по забезпеченню захисту прав споживачів; вивчення досвіду роботи державних та громадських організацій з захисту прав споживачів за кордоном; вивчення концепції державної політики України у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року; надання знань у сфері підготовки висококваліфікованих спеціалістів з питань захисту прав споживачів.
Оцінювання: залік
Теми: Тема 1. Консюмеризм - світова концепція захисту прав споживача
Лекція 1. Основні етапи розвитку руху споживачів
Лекція 2. Законодавчі основи захисту прав споживачів у країнах світу
Тема 2. Організація захисту прав споживачів у країнах світу
Лекція 1. Захист прав споживачів у розвинених країнах світу
Лекція 2. Формування руху на захист споживачів у країнах, що
розвиваються
Лекція 3. Міжнародні консюмеристські організації
Тема 3. Інтеграція політики захисту прав споживачів в Україні до вимог ЄС
Лекція 1. Нові стратегії міжнародного консумеризму
Лекція 2. Сучасна політика ЄС в сфері захисту прав споживачів,
згідно угоди про асоціацію з Україною
Лекція 3. Концепція державної політики України у сфері
захисту прав споживачів на період до 2020 року
Лекція 4. План заходів з реалізації Концепції державної політики
України у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року
Мова: Українська
Викладачі: Юрій Миколайович Хацкевич
Розділ: 17
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися