Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Управління якістю послуг"
Опис: Метою викладання дисципліни «Управління якістю послуг» є формування у студентів теорії та методології управління якістю, принципів побудови та функціонування системи управління якістю, опанування нормативно-правових, організаційних та економічних питань щодо управління якістю послуг.
Цілі: Метою викладання дисципліни «Управління якістю послуг» є формування у студентів теорії та методології управління якістю, принципів побудови та функціонування системи управління якістю, опанування нормативно-правових, організаційних та економічних питань щодо управління якістю послуг.
Оцінювання: Підсумковий контроль з дисципліни „Управління якістю послуг проводиться у формі проведення тестового екзамену
Теми: Тема 1. Концептуальні засади управління якістю послуг
Тема 2. Міжнародний та вітчизняний досвід управління якістю послуг
Тема 3. Система загального управління якістю (TQM)
Тема 4. Системний підхід упровадження управління якістю
Тема 5. Загальні підходи оцінювання якості та методи контролю
Тема 6. Система управління якістю послуг
Ресурси: 1. Закон України «Про стандартизацію» від 05.06.2014 р. № 1315-VII.
2. Закон України «Про технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» від 01.12.2005 р. № 3164-IV.
3. Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» від 22.07.2014 р. № 1602-VII.
4. Закон України «Про захист прав споживачів» від 01.12.2005 р. № 3161-IV.
5. Закон України «Про підтвердження відповідності» від 17.05.2001 р. № 2406-III.
6. Закон України «Про загальну безпеку нехарчової продукції» від 02.12.2010 р. № 2736-VI.
7. Закон України «Про державний ринковий нагляд та контроль нехарчової продукції» від 02.12.2010 р. № 2735-VI.
8. Закон України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» № від 17.05.2001 р. 2407-III.
9. Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05.06.2014 р. № 1314-VII.
10. Конституція (Основний закон) України від 28.06.1996 р. №254 к/96 – ВР. – К. : Преса України, 1997. – 80 с.
11. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. – К.: Парламентське видавництво, 2003 – 192 с.
12. Господарське законодавство України: збірник офіційних текстів законів станом на 5 березня 2012. – К. : ЦУЛ, 2012. – 680 с.
13. Абрамова О. В. Управління якістю: класифікація витрат для забезпечення системи якості / О. В. Абрамова // Бізнесінформ. – 2011. – №6. – С. 82-85.
14. Адлер Ю. Процессное описание бизнес-основ для системы экономики качества / Щепетова, Ю. Адлер // Стандарты и качество. – 2012. – № 2. – С. 66-69.
15. Адлер Ю.П. О промышленной революции XXI века / Ю.П. Адлер // Стандарты и качество. – 2009. – № 2. – С. 30-31.
16. Анісімова Л. Удосконалення систем менеджменту якості в умовах глобалізації ринку / Л. Анісімова // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Економіка. – 2009. – № 110. – С. 30-37.
17. Бойчик І.М. Економіка підприємства: навч. посіб. (рекомендован Міносвіти) – К. : Атіка, 2004 – 480 с.
18. Боднар Н.М. Економіка підприємства: навч. посіб. – 2-ге вид., доп. – К. : А.С.К., 2005. – 400 с.
19. Березін О. В. Продовольчий ринок України: теоретико-методологічні засади формування розвитку: монографія / О.В. Березін. – К. : ЦУЛ, 2008. – 184 с.
20. Безродна С. М. Якість продукції як економічна категорія та об’єкт управління /М. Безродна : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених [«Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України»], (Київ, 16-17 лют. 2012 р.). – К. : НУХТ, 2012. – С. 64-66.
21. Безродна С. М. Управління якістю продукції на основі досвіду радянських та зарубіжних систем / С. М. Безродна // Сталий розвиток економіки. – 2012. – №7 (17). – С.351-355.
22. Білаш А. Якісну продукцію вдень зі свічкою не знайдеш / А. Білаш // Голос України. – 14 листопада 2008 р. – № 218 (4468). – С. 1-5.
23. Гапоненко Т.М. Міжнародний досвід впровадження систем управління якістю продовольчої продукції / Т.М. Гапоненко // Економіка АПК. – 2009. – №12. – С. 88-92.
24. Герасимов Б. И. Управление качеством продукции: генезис теории и практики системного подхода / Б. И. Герасимов, А. Л. Денисова, Е. В. Зайцев, Г. И. Берстенев – М. : Машиностроение, 2008. – 116 с.
Мова: Українська
Викладачі: Олена Скирда
Розділ: 8
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися