Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Товарна інформація"
Опис: Дисципліна викладається для студентів, що навчаються за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітній ступінь - бакалавр.
Цілі: Оволодіння студентами теоретичними та практичними знаннями і набуття навичок їх застосування у галузі інформаційного забезпечення товаропросування.
Оцінювання: Підсумковий контроль - іспит.
Теми: Дисципліна містить п'ять тем.
Ресурси: Нормативна, основна та додаткова література наведена у робочій програмі.
Метод навчання: Усний виклад навчального матеріалу (лекції), обговорення матеріалу, показ (демонстрація) вправи, практичні роботи, індивідуальні роботи ( семінари-дискусії; кейс-метод)
Мова: Українська
Викладачі: Тетяна Володимирівна Фролова, Тетяна Миколаївна Летута
Розділ: 5
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися