Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Теорія організації комплексних інженерних систем"
Опис: Метою дисципліни є набуття студентами необхідних теоретичних знань та початкових практичних навичок пов’язаних з функціонуванням, улаштуванням, взаємодією, основою експлуатації, розташування та формування технічних комунікацій підприємств харчової індустрії та ресторанного господарства.
Цілі:
В результаті вивчення дисципліни студент досягнене наступних цілей:
Буде знати:
- Класифікацію та порядок формування інженерних систем;
- Порядок взаємодії, побудови та функціонування інженерних систем харчової та ресторанної індустрії;
- Стандартизацію комплексних інженерних систем;
- номенклатуру, конструкцію, принцип дії, технічні характеристики інженерних систем та інженерно-технічного обладнання;
- методику розрахунку та первинного проектування комплексних інженерних систем.
Буде вміти:
- виконувати необхідні інженерно-технічні розрахунки інженерних систем та комунікацій;
- раціонально проводити вибір обладнання та обґрунтовувати проектні рішення первинного проектування;
- володіти теоретичними та практичними навичками проектування, експлуатації, монтажу та експлуатації обладнання та комунікацій інженерних систем підприємств харчової індустрії та ресторанного господарства.
Оцінювання: Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою в діапазоні від 0 до 100 балів (включно).
Мова: Українська
Викладачі: Григорій Вікторович Дейниченко, Дмитро Горєлков
Розділ: 12
Матеріал дисципліни
Записатися Записатися