Розгорнути / Згорнути блок Увійти до системи
Логін
Пароль
 
Розгорнути / Згорнути блок Вибрані курси
Дані не знайдено
 
Розгорнути / Згорнути блок Інформація для дисципліни "Міжнародні фінанси"
Опис: Дисципліна «Міжнародні фінанси» відноситься до циклу дисциплін вільного вибору студента. Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців ступеня «бакалавр» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування».
Цілі: Мета курсу: формування системи знань у галузі міжнародних фінансів, механізмів та інструментарію прийняття рішень у валютній, кредитній та інвестиційній сферах на мікро- та макроекономічних рівнях.
Завдання курсу: вивчення сутності та елементів системи міжнародних фінансів, світового фінансового ринку та його сегментів, використання основних фінансових інструментів, набуття вмінь проводити міжнародні розрахунки.
Оцінювання: Об'єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал дисципліни. оцінюється кожен блок завдань.
Теми: Тема 1. Система міжнародних фінансів

Тема 2. Еволюція світової валютної системи

Тема 3. Світовий фінансовий ринок та його структура

Тема 4. Особливості функціонування Євроринку

Тема 5. Валютні ринки та валютні операції

Тема 6. Міжнародний кредитний ринок та технології кредитування

Тема 7. Ринок міжнародних інвестицій

Тема 8. Міжнародні розрахунки та платіжний баланс

Тема 9. Оподаткування в системі міжнародних відносин.

Тема 10. Фінанси транснаціональних корпорацій (ТНК)

Тема 11. Заборгованість у системі міжнародних фінансів

Тема 12. Україна світовому фінансовому ринку

Мова: Українська
Викладачі: Оксана Іванюта
Розділ: 14, Тести: 1
Матеріал дисципліни
20,00$ Додати в кошик